Povinné informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Mateřská škola Krupá, okres Rakovník

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Krupá, Krupá 14, 27009 Krupá  

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou.
Počet tříd: 1 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Krupá, okres Rakovník

Krupá 201

270 09 Krupá

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Krupá, okres Rakovník

Krupá 201

270 09 Krupá

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec.

Pondělí – Pátek

7:30 – 15:00 hod. 

4.4 Telefonní čísla

Mateřská škola, Školní jídelna: 731 471 585, 313 575 111

Ředitelka MŠ : 602 448 762

 4.5. Adresa internetové stránky

https://www.skolkakrupa.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Krupá, okres Rakovník

Krupá 201

270 09 Krupá

4.7 Adresa elektronické podatelny

mskrupa@poddzbansko.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: bwkktmt

5. Případné platby lze poukázat

0543115349/0800

6. IČO

75034972

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

https://www.skolkakrupa.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

8.2 Rozpočet

https://www.skolkakrupa.cz/pro-rodice/rozpocet/

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail mskrupa@poddzbansko.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vyhláška č. 14/2005

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro mateřskou školu poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro mateřskou školu poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

 Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2020 

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2019