Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Krupá
Krupá 201
270 09 Krupá
číslo účtu MŠ: 0543115349/0800

Mateřská škola, jídelna: 731 471 585
313 575 111
Ředitelka MŠ : 602 448 762

Pověřenec:Ondřej Blail
+420 602 283 989
ondrej.blail@innone.cz

mskrupa@poddzbansko.cz

Anketa

Libí se vám aktualí vzhled stránky ?

Celkový počet hlasů: 768

Zápis do MŠ

16.03.2021 13:13
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ na škol. rok 2021/22
Termín zápisu do mateřské školy Krupá je stanoven na období od 2. do 16. května 2021.
Zápis v letošním roce z důvodu mimořádných opatření státu k ochraně zdraví obyvatelstva bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato povinnost se netýká dětí plnících povinnou předškolní docházku).
b) evidenční list dítěte s kopií rodného listu
Potvrzení očkování dítěte
Všechny tiskopisy si můžete stáhnout z webových stránek www.skolkakrupa.cz v sekci
Vyplněné formuláře doručte datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně škole 12.5.202 nebo po tel dohodě
602 44 87 62 ředitelka MŠ