Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Krupá
Krupá 201
270 09 Krupá
číslo účtu MŠ: 0543115349/0800

Mateřská škola, jídelna: 731 471 585
313 575 111
Ředitelka MŠ : 602 448 762

Pověřenec:Ondřej Blail
+420 602 283 989
ondrej.blail@innone.cz

mskrupa@poddzbansko.cz

Anketa

Libí se vám aktualí vzhled stránky ?

Celkový počet hlasů: 822

Úplata školného na školní rok 2020/21

Informace ke stravnému a školnému

Školné a stravné

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě školného pro školní rok 2020/2021

     Školné se bude hradit tak jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 101340661/0800  a to vždy pozadu (tj. v říjnu je hrazeno září atd.) vždy k 20. dni v měsíci

 (souhlas s inkasem si prosím nastavte tak, aby částka byla limitována na 1000,-).

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila ředitelka MŠ úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2020/2021

Výše školného zůstává  250,-

(předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí)

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle cen potravin

Dopolední svačinka     8,-

Oběd                           25,-

Odpolední svačinka     7,-

Pitný režim                   3,-

Celkem                      43,-

Navýšení je z důvodu zdražování surovin. Ze zákona musí být zahrnut i pitný režim pro děti.

V Krupé 22.8.2020                                                 Růžena Horáčková

                                                                                Ředitelka školy