Textové pole:              MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPÁ, OKRES RAKOVNÍK

Krupá č.p. 201, PSČ 270 09, IČO 75034972

 

Školné a stravné

 

S d ě l e n í   pro rodiče o platbě stravného 2022/23

 

     Stravné se bude hradit tak, jako v loňském roce pouze bezhotovostně na účet školy č.ú. : 101340661/0800  a to vždy pozadu (tj. v říjnu je hrazeno září atd.) vždy k 15. dni v měsíci

 (souhlas s inkasem si prosím nastavte tak, aby částka byla limitována na 1500,-).

 

Pokud nemůžete hradit bezhotovostně, prosím o nahlášení ředitelce. Platba bude probíhat v hotovosti u vedoucí školní jídelny, vždy 15 dne v měsíci.

 

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila ředitelka MŠ úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2022/23

 

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle cen potravin

 

Strávníci 3 – 6 let....    40 Kč    ( 8 Kč přesnídávka, 25 Kč oběd, 7 Kč svačina)

Strávníci 7 let – OŠD  43 Kč    ( 9 Kč přesnídávka, 26 Kč oběd, 8 Kč svačina)

Zaměstnanci................40

Pitný režim je zahrnut v ceně.

 

Navýšení je z důvodu zdražování surovin. Ze zákona musí být zahrnut i pitný režim pro děti.

 

 

V Krupé 2. 4. 2022                                               Bc. Růžena Horáčková

                                                                                    Ředitelka školy